Missa inte MedlemsAppen där du kan samla allt på ett ställe!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Pixbo Gymnastikförening
Gemenskap, glädje och respekt för varandra

Nya förutsättningar för Truppgymnastikhallen?

Inför semestern hade arbetsgruppen för bygge av en Truppgymnastik och  trampolinanläggning tillsammans med kommunens tjänstemän kommit fram till ett material som är ett färdigt underlag för ansökan om bygglov (preliminärt bygglov finns redan). Hallens placering var då fortfarande i företagsparken på norrsidan om 40:an. Arbetet skulle sedan i augusti fortsätta med att färdigställa underlag för upphandling.

Under tiden har Wallenstam tagit kontakt med kommunledningen och lagt ett förslag om att de båda hallarna istället skall placeras i Mölnlycke fabriker. En placering som naturligtvis är att föredra, dock var vi mycket frågande till underlaget och informationen på vilket Wallenstam grundade sitt förslag. Nu har kommunstyrelsen lagt ett förslag till kommunfullmäktige om att de imorgon torsdag (19/9) skall upphäva beslutet om anläggningens placering i företagsparken och istället besluta att Wallenstam bygger hallarna i Mölnlycke fabriker. Efter mycket påtryckning fick vi i Pixbo GF och SACRO igår ta del av de planer Wallenstam har lagt fram till kommunledningen och vi fick även ta del av det underlag beslutet har tagits på. Våra farhågor om det tunna underlaget och okunskapen om våra respektive verksamheter bekräftades tyvärr.

Uppföljningen av mötet från vår sida blev bland annat nedanstående mail till alla politiker i Härryda kommun med information om vår syn på förslaget inför beslutet på torsdag. Vi fortsätter nu våra påtryckningar för att säkra en fullgod anläggning för våra behov och fortsatt ha full insyn och talan i projektet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brev till alla politiker i Härryda kommun:
Till dig som är politiker i Härryda kommun:
Hej!

På torsdag (imorgon) är det kommunfullmäktigemöte och där är rekommendationen från kommunstyrelsen att fullmäktige skall riva upp beslutet om en placering av en Truppgymnastik- och trampolinhall i Företagsparken norr om 40:an - till förmån för en placering i Mölnlycke fabriker. I underlaget till kommunfullmäktige hävdas det att berörda föreningar är positivt inställda till förslaget. Det är felaktigt! Det är korrekt att Pixbo GF är positiv till placering av en hall i Mölnlycke fabriker, närheten till centrum och andra idrottsföreningar är bra, emellertid måste truppgymnastikhallen utformas på ett sätt som passar Pixbo GFs verksamhet.

Igår (tisdag den 17/9) fick vi från Pixbo Gymnastikförening tillsammans med SACRO och ansvariga på tjänstemän från kommunen för första gången fått höra Wallenstams förslag för hallarnas nya placering. För tanken är att det är Wallenstam som kommer att bygga och initialt äga de två hallarna. Vi från Pixbo GF har vid flertal tillfällen efterfrågat det underlag på vilket kommunstyrelsen baserar sin rekommendation till kommunfullmäktige att riva upp det befintliga beslutet om placering. Nu vet vi, att det enda underlaget som i nuläget existerar, är en planlösning bestående av två rektanglar på ett papper. Wallenstam har inte i sin planering haft tillgång till eller efterfrågat det underlag som föreningarna tillsammans med kommunens tjänstemän tagit fram.
Det kan inte annat än konstateras att Wallenstam inte förstår föreningens verksamhet och behov. Deras presentation visade på ett antal punkter som inte uppfyller Pixbo GFs behov:

* Inpassering till truppgymnastikhallen planeras ske genom trampolinhallen vilket betyder att varannan timme kommer 60 - 80 gymnaster att passera genom trampolinhallen in till truppgymnastikhallen och samtidigt skall 60 - 80 gymnaster passera ut samma väg. Trampolinverksamheten kommer inte att få en lugn stund. Dessutom skall detta ske över deras gropsystem med landningsbäddar alternativ skumgropar
* Det finns inga möjligheter att gå på toalett inom acceptabelt avstånd.
* Det finns inga överväganden av någon form av dagsljusinsläpp
* De servicefunktioner som finns inritade i det befintliga förslaget i företagsparken finns över huvud taget inte med i planen. Dessa ytor - förråd, kansli, social samvaro, mötesrum etc - är svåra att praktiskt få in i planen på grund av utrymmesbegränsningarna av de närliggande huskropparna.
* Det finns ingen möjlighet att ta in de fasta redskap som skall monteras i groparna inne i hallen. Dessa redskap utgör kärnan i truppgymnastikhallen
* Det finns ingen möjlighet att ta in eller ta ut redskap ur hallen som vi behöver göra inför uppvisningar och tävlingar några gånger per år.
* Förrådsutrymmen i hallen är mycket begränsade och om de oplanerade utrymmen som ändå fanns skall kunna användas måste layouten för hallen definieras om från det nu optimerade upplägget.

Dessutom
* Det är mycket oklart om de ekonomiska kalkylerna kan hålla, parallellt pågår diskussioner mellan kommunen och Wallenstam som måste lösas innan dessa byggplaner ens kan tas vidare!
* Ett inflyttningsklart objekt till årsskiftet 20/21 utlovades av Wallenstam - vår erfarenhet av projektet gör att vi idag ställer oss väldigt tveksamma till att detta kommer att kunna hållas. Tidsaspekten är en punkt där vi varit mycket tydliga - vi inte kan vänta! Vi tvingas se de senaste månaderna, under vilka hallprojektet stått still, som förlorade.

Pixbo GF är tydliga i att lösningen som presenterades inte uppfyller våra behov, incitamentet för föreningen att hyra en icke fungerande hall finns helt enkelt inte. Vi kan inte ha en hall som inte fungerar för föreningens nästan 1200 gymnaster!

Föreningen är dock fortfarande öppna för att lyssna på mer information för att sedan kunna ta vidare ställning till förslaget. Vi vill dock informera kommunens politiker om på vilka grunder kommunfullmäktige tar sitt beslut om att riva upp befintlig placering av Truppgymnastik- och trampolinhallen till förmån för en lösning i Mölnlycke fabriker med Wallenstam som ägare.

Med Vänliga Hälsningar
Gunnar Edebrant
Ordförande, Pixbo GF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyheter om hallbygget 190225


Välkomna till vår infosida om hallprojektet!Nu har vi malt på med kommunen, konsulter och andra gällande hallprojektet och nu börjar det hända grejer!

Senaste nytt:


- Preliminärt bygglov har beviljats för placeing av hallen på östra sidan av Nya Öjersjövägen (mitt emot restaurang Solsidan) följt av ett politiskt beslut att flytta det planerade bygget från Djupedalsområdet till den nya tomten. Vi ser många fördelar med den nya placeringen.


- Träd har fällts på tomten för att bereda plats för den geotekniska undersökningen


- Ytterligare ekonomiska medel har tilldelats projektet från kommunens budget


- En ritning på hall, hygienutrymmen, sociala ytor och kontor tas nu fram. Ett utkast bifogas nedan. VIKTIGT: Ritningens detaljer runt gropsystem och nedsänkta trampoliner är visioner och mål, och bygger inte på ett slutgiltigt beslut. Vi jobbar vidare i samarbete med arkitekten, byggkonsulter och redskapsleverantörer för att få ordning på allt. Inledningsvis har anläggningens utformning och funktion varit i fokus och sedan har vi jobbat med grundens utformning för våra nedsänkta redskap. 

Gymnastikhall 19 02 07(1).pdf »


- Vi har kontinuerliga diskussioner med kommunens olika projektledare och projektägare och planeringen blir mer och mer konkret. Planen är nu att upphandlingsfasen kommer att vara under början av hösten och spaden i marken i början av januari 2020 av inflyttning under mitten av 2021. 


- Parallellt med arbetet mot kommunen har Pixbo GF också aktivt arbetat för att växa så att vi fyller hallen så mycket som möjligt. I skrivande stund är vi 1199 aktiva medlemmar och 162 st ledare. Beläggningen i Djupedalshallen och Furuhällsskolan är lätt ansträngd men än så länge funkar det. Styrelsens uppsatta mål inför 2021 och tillgång till en truppanpassad hall ser ut att uppnås, till och med före utsatt tid.


- Nästa steg blir att fundera på inredning t ex lösa gymnastikredskap, Parkourutrustning och de sociala ytorna. Vi kommer att aktivera de arbetsgrupper vi har sedan tidigare och eventuellt fylla på dessa där luckor har uppstått i avvaktan på projektets förseningar.

 
IDROTT FÖR ALLA
Tillsammans med Rädda Barnen skapar vi förutsättningar för en idrott fri från mobbning och diskriminering.
Nytt Policydokument
Hitta oss i social media
SJUKGYMNASTIK / REHAB
Sponsorer
 
Pixbo GF är bland de största idrottsföreningarna i Härryda kommun. Vill ni också vara med och synas tillsammans med oss? Kontakta pixbogf@hotmail.com