Missa inte MedlemsAppen där du kan samla allt på ett ställe!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Pixbo Gymnastikförening
Gemenskap, glädje och respekt för varandra

Kommunfullmäktige överens - köper Truppgymnastikhall
Layout över hall, gropsystem, samvaroutrymme och entré. OBS! De inritade redskapen på golvet är exempel på hur ytan kan utnyttjas!
Det sista politiska hindret är passerat, den 15 juni beslutade kommunfullmäktige att Härryda kommun köper både Truppgymnastik hallen och Trampolinhallen som KP Myran (Wallenstam) har börjat bygga i Mölnlycke Fabriker.

Äntligen känns det hoppfullt om höstterminsstarten 2021 igen, nedräkningen på våra resor till Trollhättan - även om de är roliga så är de långa, nedräkningen på stora fram och bortplockat, nedräkning på dagar och månader har startat! Allt kan hända på vägen, förseningar är att räkna med men hoppet lever.

Vår ungdomsstyrelse har också varit inblandad i val av färgsättning och ett nytt förslag har kommit från Arkitekt-Karin vilket bifölls med majoritet bland ungdomarna.

Nu startar arbetet med att hitta sponsorer för framtida samarbete kring redskap till hallen, inredning, AV-system, verksamhetsutveckling och allt annat! 

Hallprojektgruppen
Ungdomsstyrelsen säger sitt om färgsättningen i nya hallen
Ungdomar med stark röst och många åsikter.

Arbetet med hallen fortskrider både på pappret, på byggarbetsplatsen och i kommunledningen! 


På platsen för vår nya hall är rivandet klart, ochnu börjar grunden för betongpelare och valv att förberedas. Betongdelarna produceras på annan ort och kommer att monteras på plats.


Arkitekten har presenterat ett förslag med färgtema för hallen och samlingsrum. Vid ett möte där arkitekten efterfrågade våra ungdomars åsikter kom representater för vår yngre ledare, gymnaster och parkourare med. Arkitekten presenterade sina tankar med fina bilder. Ungdomarna fick möjlighet att diskutera förslaget och komma med inspel. Ett första redigerat utkast diskuteras nu vidare och vi hoppas på ett slutförslag inom kort. Temat hänger just nu samman med våra klubbfärger, mörkblått och cerise/rosa. 


I kommunstyrelsen togs det nyligen beslut om att råda kommunfullmäktige att ta beslut om att köpa hallen när den är färdig. Det är KP Myran (Wallenstam) som bygger och sedan säljer till kommunen. Omklädningsrum och kansli med mötesrum kommer kommunen att hyra.


Mycket kan hända på vägen men håll tummarna att tidsplanen håller, det vill säga terminsstart i nya hallen hösten 2021!

Nu bereds det plats för hallen i Mölnlycke fabriker
Nu rivs det i Mölnlycke fabriker för att bereda plats för en Truppgymnastikhall, en trampolinhall och ett P-hus!

Kommunstyrelsen tog beslut om avsiktsförklaring den 9 januari som säger att Wallenstam bygger hallarna med läge i Mölnlycke fabriker och att Härryda kommun sedan köper hallarna. Inflyttningsdatum 1 juli 2021!

Pixbo GF har varit och fortsätter vara involverade i planeringen och layout.


NYHET GÄLLANDE DEN NYA HALLEN!
Under hösten har projektgruppen för truppgymnastikhallen från Pixbo GF tillsammans med SACRO och Wallenstam tagit fram ett förslag på planlösning och funktioner runt hallen som väl uppfyller våra önskemål. Vi har nu fått den officiella nyheten från Härryda kommun att en överenskommelse gällande den ekonomiska biten är på plats!

GOD JUL!!

Hämtat från Härryda kommuns hemsida!

20 december 2019
Överenskommelse om gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker

Kommunen är nu överens med Wallenstam om en lösning för placering av en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen den 9 januari 2020, där en bred politisk majoritet förväntas säga ja.

Placeringen av en gymnastik- och trampolinhall nära Mölnlycke centrum skapar god tillgänglighet för de många unga, lokala utövarna i berörda föreningar.

Hall anpassad för gymnastik och trampolin

Det som företrädare för kommunen och Wallenstam är överens om, är att Wallenstam bygger en hall som är anpassad för gymnastik- och trampolinverksamhet, enligt det underlag som förvaltning och föreningar tagit fram tillsammans. Kommunen köper den färdiga hallen och ansvarar därefter för förvaltningen av hallen samt hyr ut till föreningarna. Placeringen medger utöver god tillgänglighet även samplanering i arbetet med och driften av nya Wallenstam arena.
Förväntat datum för tillträde till hallen är den 1 juli 2021.

Så säger kommunalråden om placeringen:

– Det känns bra att få till placeringen av gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke fabriker. Tillgängligheten och samordningen med andra idrotter kommer göra Mölnlycke ännu mer attraktivt. Roligt också för alla utövare att kunna lägga tiden på verksamheten istället för att hålla på att släpa på utrustningar fram och tillbaka, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Skönt att vi har hittat en lösning som gör att även gymnastik- och trampolinhallen kan ligga i ett centralt läge. Med detta beslut skapar vi förutsättningar för ett idrottscentrum i Mölnlycke, säger Patrik Linde (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är mycket positivt att kommunen får en trampolin- och gymnastikhall i Mölnlycke. Bra att samla flera idrotter på samma ställe. Att få barn och unga att röra på sig på ett roligt sätt är positivt. Önskar alla inblandade lycka till!, säger Maria Kornevik Jakobsson (C), kommunalråd och ordförande i välfärdsnämnen.

Flera turer innan slutlig placering

Redan den 14 november 2016 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige, att tillsammans med berörda delar av föreningslivet ta fram en plan för byggnation av permanenta hallar för gymnastik och trampolin. En placering i anslutning till Djupedalsskolan utreddes, men visade sig inte vara möjlig utifrån nuvarande detaljplan. Man bedömde också att en framtagning av ny detaljplan skulle försena projektet alltför mycket.

En ny plats för hallen hittades i Mölnlycke företagspark, vid Öjersjövägen. Förvaltning och föreningar var eniga och att gå vidare med den nya platsen och den 17 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna den placeringen.

Efter detta har planerna för den nya Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker tagit form och en ny möjlighet öppnades under sommaren 2019: att inrymma en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) föreslog i augusti 2019, genom en skrivelse till kommunstyrelsen, att upphäva beslutet om placeringen av en gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, för att kunna utreda och ta fram beslutsunderlag kring den nya, möjliga placeringen.

Nu är alltså förvaltning och en bred politisk majoritet överens med Wallenstam om att och hur den nya hallen ska kunna bli verklighet i Mölnlycke fabriker. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under första kvartalet 2020.

Kort info om senaste nytt:


Kommunfullmäktiges beslut gav Wallenstam en andra möjlighet att presentera ett förfinat förslag för oss föreningar. 

Vi försåg projektgruppen från Wallenstam med mer information om våra behov och de återkom sedan med ett omarbetat förslag. Delarna runt truppgymnastikhallen, samvaroutrymme, förråd , entré och möjligheter att flytta redskap vid behov fanns det nu hyfsade lösningar för. Dock delar som omklädningsrum och kansli flyter fortfarande runt lite obestämt. Vi ser dock att förslaget kan bli bra under förutsättning att vi föreningar fortsatt får delaktighet i arbetet. 

Nu avvaktar vi förhandlingarna mellan kommunen och Wallenstam innan vi går vidare. Ännu inget klart - som vanligt!

Fortsättning följer....
Politikerna i Härryda kommun lyssnade på oss. Inför kommunfullmäktigemötet i torsdags (19/9) lades ytterligare ett förslag till gällande hallens placering för kommunfullmäktige att ta ställning till. Istället för att (i korthet) rösta på att riva upp beslutet på placeringen i företagsparken norr om 40:an och ge Wallenstam i uppdrag att anlägga hallarna i Mölnlycke fabriker gav omröstningen det nya förslaget: upphävt beslut om att bygga hallen i företagsparken och i uppdrag till kommunstyrelsen att besluta om eventuell ny placering när Wallenstam har inkommit med nytt underlag. Om underlaget är tillfredsställande i våra ögon så kan beslutet bli att flytta på placeringen men annars är vi kvar i företagsparken. 
Wallenstam fick i uppdrag vid möte i tisdags att inom 3 veckor producera ett mer genomarbetat underlag. Det tidsschemat gäller och om 3 veckor har kommunstyrelsen möte igen. Nu kämpar vi på med att få till en bra lokal som till att börja med har en dörr.... och i slutänden också allt annat som vi fått till i ritningen gällande företagsparken. 
Nya förutsättningar för Truppgymnastikhallen?

Inför semestern hade arbetsgruppen för bygge av en Truppgymnastik och  trampolinanläggning tillsammans med kommunens tjänstemän kommit fram till ett material som är ett färdigt underlag för ansökan om bygglov (preliminärt bygglov finns redan). Hallens placering var då fortfarande i företagsparken på norrsidan om 40:an. Arbetet skulle sedan i augusti fortsätta med att färdigställa underlag för upphandling.

Under tiden har Wallenstam tagit kontakt med kommunledningen och lagt ett förslag om att de båda hallarna istället skall placeras i Mölnlycke fabriker. En placering som naturligtvis är att föredra, dock var vi mycket frågande till underlaget och informationen på vilket Wallenstam grundade sitt förslag. Nu har kommunstyrelsen lagt ett förslag till kommunfullmäktige om att de imorgon torsdag (19/9) skall upphäva beslutet om anläggningens placering i företagsparken och istället besluta att Wallenstam bygger hallarna i Mölnlycke fabriker. Efter mycket påtryckning fick vi i Pixbo GF och SACRO igår ta del av de planer Wallenstam har lagt fram till kommunledningen och vi fick även ta del av det underlag beslutet har tagits på. Våra farhågor om det tunna underlaget och okunskapen om våra respektive verksamheter bekräftades tyvärr.

Uppföljningen av mötet från vår sida blev bland annat nedanstående mail till alla politiker i Härryda kommun med information om vår syn på förslaget inför beslutet på torsdag. Vi fortsätter nu våra påtryckningar för att säkra en fullgod anläggning för våra behov och fortsatt ha full insyn och talan i projektet.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brev till alla politiker i Härryda kommun:
Till dig som är politiker i Härryda kommun:
Hej!

På torsdag (imorgon) är det kommunfullmäktigemöte och där är rekommendationen från kommunstyrelsen att fullmäktige skall riva upp beslutet om en placering av en Truppgymnastik- och trampolinhall i Företagsparken norr om 40:an - till förmån för en placering i Mölnlycke fabriker. I underlaget till kommunfullmäktige hävdas det att berörda föreningar är positivt inställda till förslaget. Det är felaktigt! Det är korrekt att Pixbo GF är positiv till placering av en hall i Mölnlycke fabriker, närheten till centrum och andra idrottsföreningar är bra, emellertid måste truppgymnastikhallen utformas på ett sätt som passar Pixbo GFs verksamhet.

Igår (tisdag den 17/9) fick vi från Pixbo Gymnastikförening tillsammans med SACRO och ansvariga på tjänstemän från kommunen för första gången fått höra Wallenstams förslag för hallarnas nya placering. För tanken är att det är Wallenstam som kommer att bygga och initialt äga de två hallarna. Vi från Pixbo GF har vid flertal tillfällen efterfrågat det underlag på vilket kommunstyrelsen baserar sin rekommendation till kommunfullmäktige att riva upp det befintliga beslutet om placering. Nu vet vi, att det enda underlaget som i nuläget existerar, är en planlösning bestående av två rektanglar på ett papper. Wallenstam har inte i sin planering haft tillgång till eller efterfrågat det underlag som föreningarna tillsammans med kommunens tjänstemän tagit fram.
Det kan inte annat än konstateras att Wallenstam inte förstår föreningens verksamhet och behov. Deras presentation visade på ett antal punkter som inte uppfyller Pixbo GFs behov:

* Inpassering till truppgymnastikhallen planeras ske genom trampolinhallen vilket betyder att varannan timme kommer 60 - 80 gymnaster att passera genom trampolinhallen in till truppgymnastikhallen och samtidigt skall 60 - 80 gymnaster passera ut samma väg. Trampolinverksamheten kommer inte att få en lugn stund. Dessutom skall detta ske över deras gropsystem med landningsbäddar alternativ skumgropar
* Det finns inga möjligheter att gå på toalett inom acceptabelt avstånd.
* Det finns inga överväganden av någon form av dagsljusinsläpp
* De servicefunktioner som finns inritade i det befintliga förslaget i företagsparken finns över huvud taget inte med i planen. Dessa ytor - förråd, kansli, social samvaro, mötesrum etc - är svåra att praktiskt få in i planen på grund av utrymmesbegränsningarna av de närliggande huskropparna.
* Det finns ingen möjlighet att ta in de fasta redskap som skall monteras i groparna inne i hallen. Dessa redskap utgör kärnan i truppgymnastikhallen
* Det finns ingen möjlighet att ta in eller ta ut redskap ur hallen som vi behöver göra inför uppvisningar och tävlingar några gånger per år.
* Förrådsutrymmen i hallen är mycket begränsade och om de oplanerade utrymmen som ändå fanns skall kunna användas måste layouten för hallen definieras om från det nu optimerade upplägget.

Dessutom
* Det är mycket oklart om de ekonomiska kalkylerna kan hålla, parallellt pågår diskussioner mellan kommunen och Wallenstam som måste lösas innan dessa byggplaner ens kan tas vidare!
* Ett inflyttningsklart objekt till årsskiftet 20/21 utlovades av Wallenstam - vår erfarenhet av projektet gör att vi idag ställer oss väldigt tveksamma till att detta kommer att kunna hållas. Tidsaspekten är en punkt där vi varit mycket tydliga - vi inte kan vänta! Vi tvingas se de senaste månaderna, under vilka hallprojektet stått still, som förlorade.

Pixbo GF är tydliga i att lösningen som presenterades inte uppfyller våra behov, incitamentet för föreningen att hyra en icke fungerande hall finns helt enkelt inte. Vi kan inte ha en hall som inte fungerar för föreningens nästan 1200 gymnaster!

Föreningen är dock fortfarande öppna för att lyssna på mer information för att sedan kunna ta vidare ställning till förslaget. Vi vill dock informera kommunens politiker om på vilka grunder kommunfullmäktige tar sitt beslut om att riva upp befintlig placering av Truppgymnastik- och trampolinhallen till förmån för en lösning i Mölnlycke fabriker med Wallenstam som ägare.

Med Vänliga Hälsningar
Gunnar Edebrant
Ordförande, Pixbo GF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nyheter om hallbygget 190225


Välkomna till vår infosida om hallprojektet!Nu har vi malt på med kommunen, konsulter och andra gällande hallprojektet och nu börjar det hända grejer!

Senaste nytt:


- Preliminärt bygglov har beviljats för placeing av hallen på östra sidan av Nya Öjersjövägen (mitt emot restaurang Solsidan) följt av ett politiskt beslut att flytta det planerade bygget från Djupedalsområdet till den nya tomten. Vi ser många fördelar med den nya placeringen.


- Träd har fällts på tomten för att bereda plats för den geotekniska undersökningen


- Ytterligare ekonomiska medel har tilldelats projektet från kommunens budget


- En ritning på hall, hygienutrymmen, sociala ytor och kontor tas nu fram. Ett utkast bifogas nedan. VIKTIGT: Ritningens detaljer runt gropsystem och nedsänkta trampoliner är visioner och mål, och bygger inte på ett slutgiltigt beslut. Vi jobbar vidare i samarbete med arkitekten, byggkonsulter och redskapsleverantörer för att få ordning på allt. Inledningsvis har anläggningens utformning och funktion varit i fokus och sedan har vi jobbat med grundens utformning för våra nedsänkta redskap. 

Gymnastikhall 19 02 07(1).pdf »


- Vi har kontinuerliga diskussioner med kommunens olika projektledare och projektägare och planeringen blir mer och mer konkret. Planen är nu att upphandlingsfasen kommer att vara under början av hösten och spaden i marken i början av januari 2020 av inflyttning under mitten av 2021. 


- Parallellt med arbetet mot kommunen har Pixbo GF också aktivt arbetat för att växa så att vi fyller hallen så mycket som möjligt. I skrivande stund är vi 1199 aktiva medlemmar och 162 st ledare. Beläggningen i Djupedalshallen och Furuhällsskolan är lätt ansträngd men än så länge funkar det. Styrelsens uppsatta mål inför 2021 och tillgång till en truppanpassad hall ser ut att uppnås, till och med före utsatt tid.


- Nästa steg blir att fundera på inredning t ex lösa gymnastikredskap, Parkourutrustning och de sociala ytorna. Vi kommer att aktivera de arbetsgrupper vi har sedan tidigare och eventuellt fylla på dessa där luckor har uppstått i avvaktan på projektets förseningar.

 
Hitta oss i social media
Köp våra föreningskläder
Sponsorer
 
Pixbo GF är den största idrottsföreningen i Härryda kommun. Vill ni också vara med och synas tillsammans med oss? Kontakta pixbogf@hotmail.com